אודות הללויה צור קשר רשימת תפוצה תרום

     
             
חסידות     | 

חסידות תניא שיעור ראשון
 
מתחילים תניא 

הרב מאור דוד כהן

 
בעז"ה החל מהשבוע אנו פותחים אתר חדש "הללויה חסידות" ובו יופיעו שיעורים בספר התניא.
השבוע - השער לפנימיות התורה והנפש מתחיל מהשער של התניא, הכרת שער הספר, הגדרת מהות ספר התניא, הבנת כותרת התניא, הכרת מקורותיו של האדמור הזקן, הבנת הפסוק עליו מבוסס בפר התניא, הבנת המושג דרך ארוכה וקצרה.   
 
 
 לחצו כאן לצפיה
 
 
תניא | שיעור 2 - הסכמות.
 
נושאים שמבוארים אצלנו בהסכמת הרבנים רבי זוסיל מהניפאלי  ורב יהודה לייב הכהן לספר התניא: מעלת הרבנים הנעלים, קשרם עם האדמו"ר הזקן, קשרם לבעל שם טוב ולרב המגיד ממעזריטש.
תניא | שיעור 3 - הסכמת המחבר ובניו.
 
בהסכמת הרבנים הגאונים בני המחבר אדמו"ר הזקן, מבוארים בע"ה הנושאים הבאים :
סיבת ומהות צירוף אגרת הקודש וקונטרס אחרון לספר התניא ולאגרת התשובה שבו.
ההנהגה באם חלילה תמצא טעות...
תניא | שיעור 4 - הקדמה לספר התניא.
 
רקע ומבוא לספר התניא, שאינם דומים דברי הרב הנשמעים מפיו לדברים שהוא כותב, הן מצד התלמידים והן מצד הרב. שאף דבררים הכתובים שיסודתם ברוח הקודש ממש אינם דומים וזאת מצד הגבלות התלמיד...
תניא | שיעור 5 - המשך ההקדמה.
 
אופן ידיעת הרבי את החסידים ואת בני ישראל בכלל. מהות הקונטריסים שמהם נכתב הספר וכן גודל הטרדות והימנעות היכולת לקבל כל חסיד וחסיד ליחידות בזמן קצר, וגם גודל שכחת השומעים,  שעליהם מושתת הצורך לכותבו על אף כל האמור בפרק הקודם...
תניא | שיעור 6 - פרק א
תניא | שיעור 7 - פרק א
 
 


שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר
קצת פרנוסה - כל קליק ברכה!


Created by Jewtech